Χορήγηση Φοιτητικών Δανείων

125-300x113

Τα δύο τελευταία χρόνια, υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης φοιτητικού δανείου, μέσω του Τραπεζικού συστήματος της Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα:

i) Τρεις Βουλγαρικές τράπεζες που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας, έχουν την δυνατότητα χορήγησης φοιτητικών δανείων χωρίς εγγυητή.

ii) Οι σπουδαστές νέοι ή παλιοί που έχουν δικαίωμα δανειδότησης, θα πρέπει να είναι απαραιτήτως Ευρωπαίοι πολίτες, ηλικίας μικρότερης των 35 ετών.

iii) Το συνολικό ποσό που χορηγείται καλύπτει αποκλειστικά τα δίδακτρα του σπουδαστή και εκταμιεύεται ετησίως από την Τράπεζα προς το Πανεπιστήμιο, με την προϋπόθεση ότι η φοίτηση του σπουδαστή δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα.

iv) Το επιτόκιο δανεισμού του φοιτητικού δανείου είναι 7%.

v) Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, διαρκεί 10 χρόνια και ξεκινάει 13 μήνες μετά την αποφοίτηση του σπουδαστή.

Η BLACK SEA UNIVERITY σας βοηθά προκειμένου να εξασφαλίσετε την δανειοδότηση των σπουδών

e-mail: blackseauniversityse@gmail.com