Ενδεικτικές αποδοχές

Ενδεικτικές αποδοχές σε δεξαμενόπολοια και φορτηγά πλοία

Πετρελαιοφόρα Πλοία (σε ευρώ, ανάμήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

 Ειδικότητα  Καθαρός μισθός
 Πλοίαρχος  10.000
 Υποπλοίαρχος  7.500
 Ανθυποπλοίαρχος  5.000
 Μηχανικός Α΄  9.500
 Μηχανικός Β΄  7.500
 Μηχανικός Γ΄  5.000

 

Φορτηγά Πλοία (σε ευρώ ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

 Ειδικότητα  Καθαρός μισθός
 Πλοίαρχος  8.500
 Υποπλοίαρχος  6.000
 Ανθυποπλοίαρχος  4.000
 Μηχανικός Α΄  8.300
 Μηχανικός Β΄  6.000
 Μηχανικός Γ΄  4.000

Ο Πίνακας που ακολουθεί είναι κατατοπιστικός:

Πέρα από την καθαυτό ναυτική σταδιοδρομία πάνω στα πλοία, υπάρχει μια ακόμη εναλλακτική λύση για όσους επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στα επαγγέλματα της θάλασσας με το μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και ευκαιριών, όπως είναι το επάγγελμα του ναυπηγού.

 

Σπουδές εμποροπλοιάρχων στη Βουλγαρία στη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας.

Ποιές είναι οι επαγγελματικές προοπτικές του Έλληνα ναυτικού;

Να εργαστεί σε ανεξάρτητο ναυπηγικόγραφείο.

1. Σε Ναυτιλιακές εταιρείες (στο τεχνικότμήμα είτε ως προϊστάμενος είτε ως τεχνικός).
2. Σε Νηογνώμονες (επιθεωρητής – εμπειρογνώμονας).

3. Στο Υ.Ε.Ν. (Λιμενικό Σώμα μετά από διαγωνισμό, κυρίως στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων).

4. Σε Ναυπηγεία (σχεδιαστής και επιβλέπων κατασκευών και επισκευών). Μία σύντομη γνωριμία μαζί τους, όσον αφορά την διαδικασία ναυπήγησηςενός πλοίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Το ναυπηγείο υποβάλει τα κατασκευαστικά σχέδια στον πλοιοκτήτη και στον ηογνώμονα που θα το παρακολουθεί και θα εκδίδει τα πιστοποιητικά του.

Τα ναυπηγικά σχέδια επιστρέφονται στο ναυπηγείο με τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια ή και διορθώσεις που επιθυμούν ο πλοιοκτήτης και ο νηογνώμονας.

Αρχίζει η κοπή των ελασμάτων μετά από κατάλληλη επεξεργασία (αμμοβολή, προστατευτικός χρωματισμός κλπ).