Μηχανικοί στην Ωκεάνια Τεχνολογία

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 4ετούς προγράμματος σπουδών, οι σπουδαστές  έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε διάφορες θέσεις μηχανολόγου, όπως επίσης και σε θέσεις που αφορούν την κατασκευή και την τεχνολογία των θαλάσσιων και ωκεάνιων κατασκευών, σε ερευνητικά Ινστιτούτα και  εργαστήρια ερευνών. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο και ισότιμο με την ειδικότητα του μηχανολόγου μηχανικού, με ειδίκευση στον τομέα των τεχνολογικών επιστημών.  Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά εξοπλισμένα εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας, με προσομοιωτές, και μηχανές οι οποίες λειτουργούν πλήρως, μηχανισμούς, συστήματα και μοντέλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η πρακτική άσκηση γίνεται σε ειδική κατασκήνωση υπό συνθήκες παρόμοιες με αυτές της ζωής στη θάλασσα, και στο Ινστιτούτο Υδρο-αεροδυναμικής, στο Ινστιτούτο Ωκεανολογίας και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.
Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τον σχεδιασμό, διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των θαλάσσιων κατασκευών και των μηχανών που διαθέτουν για την παραγωγή ενέργειας.  Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ακαδημία ή αλλού για την απόκτηση τίτλου M.Sc. και να διεκδικήσουν ανώτερες διοικητικές θέσεις σε επιστημονικά ινστιτούτα και ερευνητικές μονάδες.

Για να μάθετε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ