Ιστορία της ακαδημίας

ΑΕΝ Βάρνας – Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού – Σχολή Εμποροπλοιάρχων
Ναυτική Ακαδημία Βάρνας – NikolaVaptsarovNavalAcademy
Η Ιστορία της Ακαδημίας
Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας “N.Y. Vaptsarov” είναι η παλαιότερη τεχνική σχολή στη Βουλγαρία, η οποία λόγω του ένδοξου παρελθόντος και της παράδοσης στην εκπαίδευση εμποροπλοιάρχων, καθιερώθηκε ως το πιο διάσημο κέντρο εκπαίδευσης ναυτικών.
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού NikolaVaptsarov αποτελεί την πρώτη Ναυτική Σχολή στη Βουλγαρία, με ιστορία που ξεκινά το 1881, εκπαιδεύοντας μηχανικούς Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού, οπότε και καθιερώνεται η εκπαίδευση στο ναυτικό.
Το 1904 αναβαθμίζεται σε δευτεροβάθμια τεχνική σχολή, εκπαιδεύοντας τεχνικό προσωπικό για το Εμπορικό και Πολεμικό Ναυτικό, καθώς και για βιομηχανίες, σιδηροδρόμους, ανθρακωρυχεία, σταθμούς παροχής ενέργειας κ.α.
Η πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης Αξιωματικών Ναυσιπλοΐας για το Εμπορικό και Πολεμικό Ναυτικό έγινε το 1914, ενώ το 1942 μετατρέπεται σε “Ναυτική Ακαδημία”, εκπαιδεύοντας αξιωματικούς καταστρώματος και ηλεκτρολόγους πλοίων.
Το 1949 μετονομάζεται σε “Ναυτική Ακαδημία του NikolaVaptsarov” – “NikolaVaptsarovNavalAcademy” (NVNA), παίρνοντας το όνομα ενός παγκοσμίου φήμης ποιητή και επαναστάτη, απόφοιτου της Ναυτικής Σχολής της Βάρνας.
Μέχρι το 1956 οι απόφοιτοι της σχολής παίρνουν πτυχίο μηχανικού. Το 1960 όταν η Βουλγαρία γίνεται μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας, ο οποίος επιβλέπει την ναυτική εκπαίδευση όλων των μελών του παγκόσμια, η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας γίνεται Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με παγκόσμια αναγνώριση.
Το 1953 ξεκινά η εκπαίδευση ξένων φοιτητών και μέχρι το 1993 εκπαιδεύονται σπουδαστές από 12 διαφορετικές χώρες τόσο για το Πολεμικό όσο και το Εμπορικό Ναυτικό.
Το 1974 η Ακαδημία αναβαθμίζει τις παλιές εγκαταστάσεις, αποκτά νέες και θέτει σε λειτουργία πολλά εργαστήρια και προσομοιωτές. Το 1986 λειτουργεί το Πλανητάριο (το μεγαλύτερο των Βαλκανίων) μαθαίνοντας στους σπουδαστές ναυσιπλοΐα με οδηγό τον ουρανό.
Το 1992 δημιουργείται αυτόνομη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται ως εμποροπλοίαρχοι, οι οποίοι μετά την αποφοίτησή τους μπορούν να ταξιδεύουν υπό οποιαδήποτε ξένη σημαία.

Σημείωση Η ναυτική ακαδημία της Βάρνας είναι κρατικό πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από το δοαταπ και όλους τους ευρωπαίους φορείς