Διαδικασία Εισδοχής

Η BLACK SEA UNIVERSITY εγγραφεί φοιτητές στην ΑΕΝ Βάρνας για την τριμηναία προετοιμασία τους στην ναυτική ορολογία, ναυτικά μαθηματικά και ειδική αγγλική ορολογία. Η προετοιμασία των φοιτητών αναγνωρίζεται μόνο όταν γίνεται στην Βάρνα.