Ηλεκτρολόγοι πλοίων

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν ως ηλεκτρολόγοι σε εμπορικά πλοία, καθώς και σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και της εμπορικής ναυτιλίας.
Οι απόφοιτοι αποκτούν ικανή κατάρτιση σε γνωστικά πεδία γενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και μηχανικής, όπως Μαθηματικά, Υπολογιστές, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία, Στοιχεία Αυτοματισμού κ.λπ. καθώς και πιο εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν τις μονάδες παραγωγής ισχύος των πλοίων, τα ηλεκτρολογικά συστήματα των πλοίων, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ηλεκτροκίνηση, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την  μονάδα προώθησης του πλοίου και την αυτοματοποίησή της καθώς και των μηχανισμών και συστημάτων του πλοίου και της αυτοματοποίησης αυτών. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών απαιτείται η συμμετοχή σε κρατικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την διάταξη υπ΄αριθμ. 6 του Υπουργείου Ναυτιλίας, η θέση του ηλεκτρολόγου είναι υποχρεωτική για όλα τα πλοία υπό Βουλγαρική σημαία τα οποία έχουν δυναμικότητα μηχανής πάνω από 750kVA. εφαρμοστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.