Σπουδές στη Βουλγαρία

 

Οι Ναυτικές Σπουδές στην Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας, παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση στη ναυτιλιακή θεωρία και πράξη, τη χρήση νέων τεχνολογιών, δημιουργώντας λαμπρές προοπτικές για τη σταδιοδρομία Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού στους αποφοίτους παγκοσμίως

Οι σπουδές περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής, παράλληλα με το Σύστημα Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses System), σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ Σχολής και πλοίου, μεταξύ θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης σε εργαστήρια και εκπαίδευση σε εξομοιωτές (simulator) παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση στη Ναυτική Τέχνη ταξιδεύοντας σε ιδιόκτητα πλοία της σχολής, δηλαδή πραγματοποίησης μεικτής φοίτησης (εσωτερικής και εξωτερικής).

Σε αντίθεση με τις Ελληνικές ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, οι φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας, δεν είναι υποχρεωμένοι για την πρακτική τους εξάσκηση στα 2 εξάμηνα να αναζητήσουν πλοίο και να εκλιπαρούν ναυτιλιακές εταιρίες και εφοπλιστές ώστε να ολοκληρώσουν τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, διότι η ναυτική ακαδημία Βάρνας, διαθέτει δικά της πλοία στα οποία εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι πλοίαρχοι και μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού. Έτσι, απαλλάσσονται οι φοιτητές από αυτό το άγχος και κυρίως οι κοπέλες οι οποίες, ως γνωστών, στην Ελλάδα δυσκολεύονται η αδυνατούν να ναυτολογηθούν σε πλοίο για να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στης ΑΕΝ.

Η ναυτική ακαδημία της Βάρνας όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες διαθέτει πλανητάριο για την εξάσκηση ναυσιπλοΐας, σύγχρονες αίθουσες ναυτικής τέχνης, σύγχρονο προσομοιωτή γέφυρας πέμπτης γενιάς, GMDSS προσομοιωτή, προσομοιωτές μηχανοστασίου και πινάκων ελέγχου σε πραγματικές διαστάσεις όπως επίσης αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, κλειστό κολυμβητήριο, βόλεϊ μπάσκετ κτλ.

Τα πτυχία των αποφοίτων Γ πλοιάρχων και Γ μηχανικών είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα. Κατατίθενται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ελλάδα και εκδίδεται άμεσα άδεια Γ πλοιάρχου από το Υ.Ε.Ν

Επίσης δίνεται η δυνατότητα όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ακαδημία της Βάρνας και άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Β πλοιάρχου – Μηχανικού και άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Α πλοιάρχου. Δεν απαιτείται η 24μηνη προϋπηρεσία θαλάσσης και η μετέπειτα εξάμηνη φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ όπως ισχύει για τους αποφοίτους Ελληνικών Ναυτικών Ακαδημιών, διότι η Ακαδημία της Βάρνας είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και οι απόφοιτοι της μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι το βαθμό Α πλοιάρχου κάνοντας τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια σε ναυτιλιακές εταιρίες παγκοσμίως αμειβόμενοι ως Γ ή Β πλοίαρχοι ή στα εκπαιδευτικά πλοία της σχολής.

Επίσης όλοι οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας με την απόκτηση του πτυχίου Γ πλοιάρχου ή Μηχανικού, εάν το επιθυμούν, μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό πανεπιστημιακού επιπέδου στη Ναυτική Ακαδημία Βάρνας.

Αυτή η επιλογή ενδιαφέρει κυρίως σπουδαστές οι οποίοι θέλουν να σταδιοδρομήσουν κυρίως στην στεριά σε ναυτιλιακές εταιρίες ως διευθυντικά στελέχη, σε κρατικούς φορείς ναυτικού ενδιαφέροντος, λιμεναρχεία και ως καθηγητές ναυτικής εκπαίδευσης στις ελληνικές ΑΕΝ και σε όλο τον κόσμο.

Η BLACK SEA UNIVERSITY εκπροσωπεί επίσημα τη Ναυτική ακαδημία της Βάρνας, εξασφαλίζει εισαγωγή στην ακαδημία, πλήρη και έγκυρη ενημέρωση σε θέματα ναυτικών σπουδών, γραπτή εγγύηση εισαγωγής, ξενάγηση στην ακαδημία, εύρεση κατοικίας και πάσης φύσεως γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης υποστήριξη του σπουδαστή από την αρχή μέχρι την ορκωμοσία.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι σπουδαστές μας αποφοιτούν χωρίς καθυστερήσεις από τη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας.
Τονίζουμε ότι η εκπαίδευση είναι υψηλού επιπέδου, βασιζόμενη στη θεωρητική, αλλά κυρίως στη πρακτική εξάσκηση των υποψήφιων ναυτικών, πλοιάρχων μηχανικών κ.λπ.
Όλοι οι καθηγητές είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού της Βουλγαρίας και η φοίτηση γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, σε υπερσύγχρονες και πρωτοπόρες εγκαταστάσεις όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες,
Στην ναυτική Ακαδημία της Βάρνας σπουδάζουν φοιτητές από όλων τον κόσμο Γερμανία Σουηδία Αμερική Ρωσία Ελλάδα Ιταλία Αγγλία κλπ.
Οι απόφοιτοι της ναυτικής ακαδημίας της Βάρνας θα κρατούν στα χέρια τους το ανώτατο δυνατό πτυχίο πανεπιστημίου ναυτικής εκπαίδευσης και όχι επιπέδου ΤΕΙ όπως στις ΑΕΝ της Ελλάδος.
Επικοινωνήστε έγκαιρα μαζί μας για την εγγραφή σας ή την μεταγραφή σας (από ΑΕΝ) ή την ολοκλήρωση των σπουδών σας σε μεταπτυχιακό η διδακτορικό επίπεδο.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο και οι απόφοιτοι αποκτούν άμεσα δικαιώματα άσκησης επαγγέλματος στις κατά τόπους Νομαρχίες σύμφωνα με την υπ’ αριθμών ΑΡ 70/28-11-08 απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ.