Διοίκηση θαλάσσιων μεταφορών (Shipping)

images

Η ειδικότητα αυτή προετοιμάζει διευθυντικά στελέχη στον διεθνή τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.  Η διδακτέα ύλη των μαθημάτων είναι ένας συνδυασμός μηχανικής, οικονομικής διαχείρισης (Management) και νομικής εκπαίδευσης, Διεθνές δίκαιο, Ναυτικό δίκαιο κ.α. Οι πτυχιούχοι της σχολής μπορούν να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις που αφορούν στις θαλάσσιες μεταφορές, στη δημόσια διοίκηση, στα λιμενικά κέντρα και στις ναυτιλιακές εταιρείες.

Για να μάθετε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ